Witamy na stronie

RADY BIZNESU

Profile firm wchodzących w skład Rady Biznesu
wyraźnie pokazują, czym jest dzisiaj nowoczesne
włókiennictwo. Są w niej przedstawiciele sektora
dzianin technicznych i automotive, producenci włókien
geotechnicznych, agrowłókien, maszyn włókienniczych
i specjalizujące się w barwieniu tkanin.

MISJA

RADY BIZNESU

Misją Rady Biznesu jest zintegrowanie środowiska
nauki i edukacji ze sferą praktyki życia gospodarczego,
społecznego i naukowo-badawczego oraz nawiązanie
ich ścisłej współpracy.

.

UCZESTNICY

RADY BIZNESU

Grono firm, które tworzą Radę Biznesu jest imponujące,
co po raz kolejny potwierdza, jak bardzo potrzebni są
absolwenci kierunków prowadzonych na Wydziale
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

UCZELNIE I INSTYTUTY BADAWCZE

Nauka i biznes

ZAKRESY DZIAŁANIA

SPOŁECZEŃSTWO, KONSUMENCI, KLIENCI

Celem wszelkich działań naukowych i produkcyjno-przemysłowych jest produkt, technologia,surowiec
Budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów wraz z logo Wydziału

Rozwój Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów powinien następować w ścisłym kontakcie z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy wykorzystaniu dorobku tego sektora w celu ścisłego powiązania tematyki naukowo-badawczej i programów kształcenia studentów z potrzebami wynikającymi z działalności gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji naukowych i społecznych. Szczegółowe zasady współpracy w obszarach: naukowo-badawczym, edukacyjno-dydaktycznym, biznesowym oraz promocyjno-marketingowym zamieszczono w Regulaminie Rady Biznesu Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

O WYDZIALE

Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116
Tel. 42 631 33 06