O nas

O nas

 

Rada Biznesu Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej jest organem opiniująco-doradczym Władz Wydziału, powołanym w celu udziału w konstruowaniu programu studiów prowadzonych na Wydziale, jego realizacji oraz doskonaleniu biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez rynek pracy.

Misją Rady Pracodawców jest zintegrowanie środowiska nauki i edukacji ze sferą praktyki życia gospodarczego, społecznego i naukowo-badawczego oraz nawiązanie ich ścisłej współpracy. Celem współpracy jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, wiedzy i potencjału środowiska biznesowego w kierunku stworzenia efektywnego porozumienia w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, usprawnienia procesów edukacyjnych, uaktywniania kontaktów biznesowych i podejmowania działań promocyjno-marketingowych. Współpraca obu środowisk pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału oraz uzyskanie wspólnych korzyści. Efektywna współpraca środowisk biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów studiów, przyczyniając do się do rozwoju nauk w obszarze inżynierii materiałowej, włókiennictwa i przemysłu mody, wzornictwa oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego.

Celem powołania Rady Pracodawców jest dostosowanie kształcenia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Do zadań Rady Biznesu należy aktywność w następujących obszarach:

• naukowo-badawczym,

• edukacyjno-dydaktycznym,

• biznesowym,

• promocyjno-marketingowym.

ZARZĄD RADY BIZNESU

Dziekan prof. Katarzyna Grabowska oraz prof. Zbigniew Mikołajczyk wręczyli akty powołania na Członków Rady Biznesu oraz wybrano członków Zarządu. Zostali nimi:
Iwona Kossmann (Przewodnicząca)
Iwona Kossmann (Przewodnicząca)Deni Cler
Mgr inż. Monika Flisek (Vice Przewodnicząca)
Mgr inż. Monika Flisek (Vice Przewodnicząca)Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
dr inż. Lucyna Bilińska (Sekretarz)
dr inż. Lucyna Bilińska (Sekretarz)Adiunkt Politechnika Łódzka
Piotr Jakubiak (Członek Zarządu)
Piotr Jakubiak (Członek Zarządu)Prezes Dywilan Sp z o.o.

O WYDZIALE

Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116
Tel. 42 631 33 06